ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 | เวลา 13.22 น.  


 


 

Q: วิชาศึกษาทั่วไปของมศว (วิชา SWU XXX) มีรายวิชาอะไรบ้าง

A: นิสิตสามารถดูรายละเอียดรายวิชาได้ที่นี่
 
 
  

Q: หากนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป การขอสอบย้อนหลัง การขอเทียบโอน การขอทราบผลการเรียน การขอเรียนแทน สามารถสอบถามได้ที่ใด

A: รายวิชา SWU XXX
  ติดต่อ คุณชนมน ชูมาปาน และ คุณณัฐวดี ไทยง้วน
  สามารถดูรายละเอียด และช่องทางการติดต่อได้ที่นี่
 
   
  รายวิชา SWU 13X
  ติดต่อ คุณพรสมัคร ภูมิเขต
   คณะพลศึกษา
   0 2649 5000 ต่อ 22516  (ในวันและเวลาทำการ)
   
  รายวิชา SWU 193-194
  ติดต่อ คุณวรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
   วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   0 2649 5000 ต่อ 12167  (ในวันและเวลาทำการ)

 

 

Q: นิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ช่องทางใด

A: Email & Office Hours
 
   
  เพจ Facebook
  

Q: หากนิสิตมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางใด

A: เพจ Facebook
  

Q: หากนิสิตต้องการติชม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวได้ทางช่องทางใด

A: แจ้งได้ที่
  

 

 


 

  เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 | เวลา 13.24 น.