EN

ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 | เวลา 22.46 น.

 

วัน-เวลา-สถานที่ ของอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต (Office Hours)

         


 ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 12.30 - 13.30 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0605WS
  thongchaika@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12015
 
 
 ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 13.30 - 14.30 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0605WS
  tnomsak@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12014 
         
         


 ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 10.00 - 12.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0602WS
  naruephat@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12021 
 

 ทุกวันพุธ  เวลา 13.30 - 14.30 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
  thanital@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 27253 
         
         


 ทุกวันพุธ  เวลา 13.30 - 14.30 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
  chanutp@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 27254
 

 ทุกวันอังคาร  เวลา 12.30 - 13.30 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
  watcharapongs@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 17934
         
         


 ทุกวันจันทร์  เวลา 13.00 - 14.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0605WB
  panuwat@g.swu.ac.th
  -
 

 ทุกวันอังคาร  เวลา 08.30 - 09.30 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0604WB
  patchareep@g.swu.ac.th
  -
         
         


 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0604WB
  rattiyam@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12028
 

 ทุกวันจันทร์  เวลา 12.30 - 13.30 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0602WS
  supatraa@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12021
         
         


 ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 14.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0604WB
  kwankanit@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12028
 

 ทุกวันอังคาร  เวลา 11.00 - 12.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0602WS
  malineel@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12021
         
         


 ทุกวันอังคาร  เวลา 13.30 - 14.30 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0602WS
  kankanit@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12021
 

 ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 12.30 - 13.30 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0605ES
  chutimasris@g.swu.ac.th
  -
         
         


 ทุกวันพุธ  เวลา 12.00 - 13.00 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
  athipat@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12004
     
         
         

 

         


  ทุกวันพุธ  เวลา 14.00 - 15.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0603ES2
  jitpinya@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 11998
 

 ทุกวันอังคาร  เวลา 10.00 - 11.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0603ES1
  kamolwan@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 11996
         
         


 ทุกวันจันทร์  เวลา 12.30 - 13.30 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
  kanchana@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12017
 

 ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 10.00 - 11.00 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
  thammanoons@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12015, 27255
         
         


 ทุกวันจันทร์  เวลา 14.00 - 15.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0604WB
  natchavadee@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12027
 

 ทุกวันอังคาร  เวลา 13.00 - 14.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0604WB
  ajareecha@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12028
         
         


 ทุกวันพุธ 
เวลา 11.00 - 12.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0603WS1
 ทุกวันศุกร์  เวลา 11.00 - 12.00 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
  wichudas@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12018
 

 ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 12.30 - 13.30 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0604WB
  sumate.swu@gmail.com
  0 2649 5000 ต่อ 12028
         
         


 ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0604WS
  penvisa@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12016
 

 ทุกวันอังคาร  เวลา 11.00 - 12.00 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
  worasorn@g.swu.ac.th
  -
         
         


 ทุกวันจันทร์  เวลา 14.00 - 15.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0604ES
  metineet@g.swu.ac.th
  -
 

 ทุกวันอังคาร  เวลา 13.00 - 14.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0603WS1
  pongtip@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12018
         
         


 ทุกวันจันทร์ 
เวลา 08.30 - 09.30 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
 ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 08.30 - 09.30 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0604WS
  nantaporn@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12017
 

 ทุกวันพุธ  เวลา 13.00 - 14.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0605ES
  soontaree@g.swu.ac.th
  -
         
         


 ทุกวันจันทร์ 
เวลา 12.30 - 13.30 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
 ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 - 14.30 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0604WS
  ronnayut@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12017
 

 ทุกวันอังคาร  เวลา 09.00 - 10.00 น.
  ที่ประสานมิตร ห้อง 01-35-0605ES
  jitsupak@g.swu.ac.th
  -
         
         


 ทุกวันจันทร์  เวลา 10.00 - 11.00 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
  siriratj@g.swu.ac.th
  -
 

 ทุกวันพุธ  เวลา 11.00 - 12.00 น.
  ที่องครักษ์ ห้อง 02-23-0106
  sudruthai@g.swu.ac.th
  0 2649 5000 ต่อ 12010
         
         
         
         
         

แผนผังห้องพักอาจารย์ที่ประสานมิตร ชั้น 6