มคอ. ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

 ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1


 
 

 

 

มคอ. ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563ปีการศึกษา 2563  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563  ภาคเรียนที่ 2


 ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 2


 ปีการศึกษา 2561  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561  ภาคเรียนที่ 2


 

 

 

มคอ. ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 - 2560ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 2


 ปีการศึกษา 2559  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2559  ภาคเรียนที่ 2


 ปีการศึกษา 2558  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2558  ภาคเรียนที่ 2


 

 

 

มคอ. ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555 - 2557ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 2


 ปีการศึกษา 2556  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2556  ภาคเรียนที่ 2


 ปีการศึกษา 2555  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2555  ภาคเรียนที่ 2


 

 

 

hit counter
จำนวนผู้เข้าชม