ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 | เวลา 16.31 น.

 

 
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
    รับรองในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565)
 
เผยแพร่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ฉบับแก้ไขเผยแพร่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565
     
     

 

 
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ 2558) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ 2557) ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้