ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 | เวลา 15.48 น.   

       
       
   

       

 

เอกสารเผยแพร่ ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
 
นิสิตต้องติดต่อคณะต้นสังกัด กรณีดังนี้
►เว็บไซต์วิชาศึกษาทั่วไป ►ขอสอบย้อนหลัง (กลางภาค-ปลายภาค)      (1) ขอทราบผลการเรียน
►โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ►ขอลงทะเบียนเรียน (ภาคต้น-ภาคปลาย)      (2) ขอเทียบโอน
►เอกสารกำหนดการรายวิชาสำหรับนิสิต        (3) ขอเรียนแทน
►เอกสารกำหนดการรายวิชาสำหรับอาจารย์        (4) ขอเปลี่ยนชุดวิชาเรียนในโครงสร้างหลักสูตร
       
อื่น ๆ  
 
 
►คำถามที่พบบ่อย (FAQ)      
►ร้องเรียนกับผู้อำนวยการ      
►การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล      
►Q&A ทาง Facebook Fanpage      

 


ช่องทางติดต่อ   งานบริการการศึกษา   ผู้ประสานงานรายวิชา   อาจารย์ผู้สอน   ผู้อำนวยการ

 

 

  เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 | เวลา 15.18 น.