เผยแพร่เนื้อหาเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 | เวลา 18.13 น. ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 | เวลา 01.17 น.

 

ทุนวิจัยของคณาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

     
ประจำปี รายการ เอกสาร

2564 ทุนวิจัยคณาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 21 ผลงาน
2563 ทุนวิจัยคณาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 38 ผลงาน
2562 ทุนวิจัยคณาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 33 ผลงาน
2561 ทุนวิจัยคณาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 40 ผลงาน
2560 ทุนวิจัยคณาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 13 ผลงาน
2559 ทุนวิจัยคณาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 25 ผลงาน
2558 ทุนวิจัยคณาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 23 ผลงาน
2557 ทุนวิจัยคณาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 16 ผลงาน
     
     

ข้อมูลจากหน่วยงาน ณ วันที่ 27 เมษายน 2564  |  เวลา 20.41 น.