ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 | เวลา 15.38 น.
 

       
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภายใต้การดูแลของสำนักฯ) สามารถแจ้งความประสงค์ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ที่นี่
 
   

 

 

 

 แบบฟอร์ม และขั้นตอนการดำเนินงาน

(ILC e-Form Portal)


* โปรดใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบ

        

    

    

    

        

         


 

website counter
จำนวนผู้เข้าชม