ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 | เวลา 00.25 น.  

 

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สามารถติดต่อได้ทั้งที่ประสานมิตร และ องครักษ์

(1) ประสานมิตร  
  อาคารเรียนรวม (Learning Tower)
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15452   |   โทรศัพท์มือถือ 08-7341-9199   |   โทรสาร 0-2204-2709
 

ดูแผนที่
  หมายเหตุ:
- ห้องเรียน คือ 01-35-XXXX
- ชื่อเต็มของอาคาร คือ อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ (Learning Tower)
- ลำดับอาคารตามแผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คือ อาคาร 31 อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ
- เส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มี 3 เส้นทาง คือ (1) ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท (2) ถนนอโศกมนตรี (3) ถนนเพชรบุรี
 
 


 
 
(2) องครักษ์  
  อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 27256   |   โทรศัพท์มือถือ 08-7341-9199   |   โทรสาร 0-2204-2709
 
 
  หมายเหตุ:
- ห้องเรียน คือ 02-23-XXXX
- ลำดับอาคารตามแผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ คือ อาคาร 39 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน
 

 

 

 

 

 

  เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 | เวลา 16.04 น.