ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 | เวลา 10.24 น.    

  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(ภาษาไทย-อังกฤษ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
เผยแพร่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
         
  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
เผยแพร่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
 

 
     
  แบบรายงานสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สำหรับบุคคล
 
 
  แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
 
เผยแพร่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566
 
 

 
     
  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ไม่รับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างค่านิยม “ชูเชิดคุณธรรม (Integrity)” และสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นวัฒนธรรม ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

   
 
         

 

  เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 | เวลา 15.18 น.