ปรับปรุงเนื้อหาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 | เวลา 23.19 น.  

 

Announcement

Academic Year 2/2021

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦


1. Be ready at least 5 minutes prior to the exam time.
2. Late examination date is 23 March 2022 between 16.30 - 18.00 o’clock (depend on each subject), via https://moodle.swu.ac.th
3. Students Manual for Academic Year 2021 << Click here >>

 


Student information
Student ID ( Major )
https://moodle.swu.ac.th
Time
Subject information
Subject code ( Section ) | Lecturer's Name

64101010816 ( HM16EF ) 16.30 - 18.00 SWU 161 ( B63 ) | Lecturer Tiarna Supatchayabhumi

 

 

เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 | เวลา 18.05 น.