ธงชัย แก้วพินิจ
ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน (ค.ศ. 2018) รองศาสตราจารย์

ผศ.ธงชัย แก้วพินิจ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559รศ.ธงชัย แก้วพินิจ
  ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
 <คลิกเพื่ออ่าน>
สุดยอดนวัตกรรมใหม่ของวินิจฉัยวัณโรคการันตีคุณภาพด้วย 3 รางวัล คือ
1.  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 
2.  รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
3.  รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva 2013 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


<คลิกเพื่ออ่าน>
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย แก้วพินิจ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์ ชุดตรวจวัณโรค และวัณโรคดื้อยา (TB & MDR-TB test kits) นวัตกรรมใหม่เพื่อคนไทย ในการเข้าถึงสาธารณสุขไทย ในนิตยสาร Medical Focus ฉบับที่ 94  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


<คลิกเพื่ออ่าน>
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย แก้วพินิจ และคณะ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่ บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม